MASIVNÍ KRVÁCENÍ

Při masivním krvácení jde o život. Je nutné ihned jednat.

  • Uvědom si, zda nehrozí další nebezpečí? Vždy mysli na bezpečnost! Zraněného posaď nebo polož!
  • Krev je riziko, snaž se chránit před krví!
  • Tlač silně prsty v ráně - kde stříká krev, tam tlačíš.
  • Volej linku 155 nebo použij aplikaci Záchranka! Operátor Ti již poradí.
  • Se zraněným komunikuj! Sleduj vědomí a dýchání!